Hypotheekregels in 2016

De overheid heeft in de afgelopen periode de regels voor financiering gewijzigd, zodat minder woningbezitters in financiële problemen kunnen komen. Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen. (Bron: Rijksoverheid)

 

  • Wijziging hypotheekrenteaftrek 4e schijf

De maximale hypotheekrenteaftrek in de hoogste belastingschijf gaat jaarlijks met een half procent omlaag. Voor 2016 betekent dit dat het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken, daalt van 51,0% naar 50,5%.

 

  • Tijdelijk hogere vrijstelling schenkbelasting is vervallen per 1 januari 2015 maar wordt weer verhoogd in 2017.

Sinds 1 januari 2015 is de tijdelijk verruimde vrijstelling van de schenkbelasting (tot € 100.000) vervallen. De normale vrijstelling geldt weer. Daarmee kunnen ouders eenmalig tot € 53.016 belastingvrij schenken aan een kind tussen de 18 en 40 jaar. De ontvanger moet het geld wel gebruiken voor de aankoop of verbouwing van het eigen huis of de aflossing op een eigenwoningschuld. Vanaf 2017 wordt de schenking wederom verhoogd tot € 100.000.

 

  • Maximale hypotheek afhankelijk van waarde woning

U kunt in 2016 een hypotheek afsluiten tot 102% van de waarde van uw koophuis (inclusief 2% overdrachtsbelasting). Dit heet de Loan-to-Value. Loan-to-Value is de verhouding tussen de hoogte van de lening en de waarde van het huis. Tot 2018 verlaagt de overheid de Loan-to-Value stapsgewijs naar 100% (inclusief overdrachtsbelasting). Dit betekent dat u vanaf 2018 geen hogere hypotheek meer kan krijgen dan de waarde van het koophuis.
Een hogere hypotheek blijft wel mogelijk als u energiebesparende maatregelen wilt meefinancieren. Zoals dakisolatie, energiezuinige kozijnen en deuren en zonneboilers. De extra ruimte hiervoor is in 2015 omhoog gegaan van € 8.000 naar € 9.000. Het hypotheekbedrag dat eigenaren van een 'nul op de meter'-woning extra kunnen lenen wordt in 2016 verhoogd van € 25.000 naar € 27.000.

  • Hypotheekrenteaftrek alleen bij volledige aflossing

U krijgt sinds 1 januari 2013 alleen hypotheekrenteaftrek als u uw hypotheek in de looptijd volledig en tenminste annuïtair aflost. Dat betekent dat u elke maand een vast bedrag aflost dat bestaat uit rente en aflossing. De regel geldt alleen voor nieuwe hypotheken en dus niet voor bestaande (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheken. De aflosperiode met renteaftrek blijft 30 jaar.

 

  • Wijziging grensbedrag Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Op 1 juli 2014 is het grensbedrag voor het kopen van een woning met Nationale Hypotheek Garantie(NHG) omlaag gegaan naar € 265.000 en op 1 juli 2015 naar € 245.000. Per 1 juli 2016 wordt deze grens verder verlaagd naar € 225.000.

 

  • Hypotheekvoorwaarden starters versoepeld

Het kabinet heeft de hypotheekvoorwaarden voor starters versoepeld als zij een inkomensstijging verwachten. Bent u een starter en verwacht u binnen enkele maanden of jaren een verhoging van het salaris? Dan kunt u een ruimere hypotheek krijgen. De maatregel is ingegaan op 1 januari 2013.

 

  • Aftrek rente bij restschuld

Blijft u na verkoop van uw woning zitten met een restschuld? Dan mag u per 1 januari 2015 nog maximaal 15 jaar na de verkoopdatum de betaalde rente en financieringskosten aftrekken van de belasting.

De maatregel geldt voor restschulden die tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017 ontstaan. In de periode dat u nog recht heeft op aftrek hoeft u de lening niet af te lossen. De regeling is er ook voor huiseigenaren die na verkoop een woning gaan huren.

 

  • Restschulden meefinancieren onder Nationale Hypotheek Garantie 

Wilt u verhuizen, maar verwacht u uw woning met verlies te verkopen? Dan is het soms mogelijk uw restschuld mee te financieren in een nieuwe hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Een belangrijke voorwaarde is dat zowel uw oude als uw nieuwe hypotheek onder de Nationale Hypotheek Garantie vallen. Ook mogen de kosten voor uw nieuwe woning inclusief de restschuld niet hoger zijn dan de NHG-kostengrens van € 245.000 (vanaf 1 juli 2016: € 225.000). Op de site van de NHG staan alle voorwaarden om restschuld mee te financieren.

 

  • Verhuisregeling hypotheekrenteaftrek 

Bent u verhuisd, maar heeft u uw vorige woning nog niet verkocht? Als u aan de voorwaarden voldoet, mag u ook deze woning tijdelijk als eigen woning opgeven. U mag dan de hypotheekrente van deze woning nog maximaal 3 jaar aftrekken van de belasting. 
Heeft u een woning gekocht die in aanbouw is of nog leeg? Dan mag u de hypotheekrente maximaal 3 jaar aftrekken. 
De hypotheekrenteaftrek voor de te koop staande voormalige eigen woning kan opnieuw ingaan na een periode van tijdelijke verhuur. De aftrek blijft gelden tot de resterende termijn is verstreken.