Doelen

Waarom een taxatie?

  • Ondersteuning bij de beslissing tot financiering

    Particulieren hebben meestal aanvulling nodig op hun eigen middelen om de aankoop van een woning te financieren. Dit houdt vrijwel altijd in dat op de woning een recht van hypotheek wordt gevestigd, ofwel dat een lening moet worden afgesloten bij een geldverstrekkende instantie (zoals banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en particulieren). Deze instanties willen zeker weten dat het te financieren bedrag in verhouding staat tot de waarde van het onderpand en eisen daarom altijd een taxatie alvorens ze besluiten tot financiering over te gaan. Ook de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) hanteert het overleggen van een taxatie-rapport als één van de voorwaarden voor het verstrekken van Nationale Hypotheekgarantie (NHG).
  • Ondersteuning bij de beslissing tot verkoop of aankoop van een woning

    Particulieren laten de beslissing tot verkoop van de eigen woning in belangrijke mate afhangen van de te verwachten verkoopopbrengst. Een taxatie of waardebepaling kan daarbij uitkomst bieden. Bij een aankoop wil een particulier daarentegen eveneens graag weten wat de waarde is van de aan te kopen woning zodat de taxatie of waardebepaling gebruikt kan worden bij eventuele onderhandelingen.
  • Ondersteuning bij de beslissing tot verdeling van een gemeenschappelijke inboedel

    Als één of meer woningen deel uitmaken van een te verdelen gemeenschappelijke boedel, is het voor een rechtvaardige verdeling doorgaans noodzakelijk dat de woning door een onafhankelijke deskundige getaxeerd wordt. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij een echtscheiding of erfenis.