Werkwijze

Indien u overweegt om uw woning in de verkoop te gaan zetten, kom ik allereerst graag bij u langs voor een vrijblijvend oriënterend kennismakingsgesprek waarin u vertelt over uw motivatie om te gaan verkopen en ik over de wijze van werken van Carien Makelaardij. Onderdeel van dit gesprek is tevens een kleine rondleiding door uw woning zodat ik me een goed beeld kan vormen van het huis om o.a. in een later stadium te kunnen adviseren over vraagprijs van uw woning.

Daags na het kennismakingsgesprek zal ik telefonisch contact met u opnemen om van u te horen hoe u ons gesprek heeft ervaren en om u mijn idee over de verwachten opbrengst en de te hanteren vraagprijs mee te delen. Graag maak ik daarna met u een afspraak over het in de verkoop nemen van de woning.

Indien u heeft besloten om de verkoop te laten verzorgen door Carien Makelaardij, gaan we samen verder met de volgende stappen:

 • bepalen van de vraagprijs;
 • kiezen van het pakket (basis, medium of compleet);
 • invullen van de benodigde documenten(opdracht tot dienstverlening, vragenlijst, lijst van roerende zaken (wat gaat mee en wat blijft achter in de woning));
 • kijken op welke manier we de woning willen gaan presenteren (verkoopstyling).

Carien Makelaardij start vervolgens met onderstaande activiteiten:

 • Onderzoek naar het bestemmingsplan, bodemgesteldheid en naar het reilen en zeilen van de VvE (in het geval van een appartement);
 • Meten van de woning volgens NEN 2580;
 • Maken van plattegronden van de woning;
 • Fotograferen van de woning;
 • Schrijven van een professionele verkooptekst;
 • Voorbereiden van de aanmelding van de woning voor de diverse websites (carienmakelaardij.nl, funda.nl, vbo.nl, jaap.nl en huislijn.nl);
 • Laten drukken van promotiekaartjes van de woning, die u kunt uitdelen;
 • Maken van een verkoopbrochure voor potentiële kopers;

Indien bovengenoemde activiteiten zijn gedaan en uw goedkeuring hebben gekregen, zal de woning worden aangemeld op de diverse websites en op de social media zoals Facebook en Twitter. Daags na de presentatie op het internet, zal het te-koop in uw tuin of aan uw voorgevel worden geplaatst.

Hoe het verkooptraject verder verloopt, hangt af van het u door u gekozen pakket. U kunt immers besluiten of u de bezichtigingen zelf wilt doen of wilt laten uitvoeren door Carien Makelaardij (zie onderdeel tarieven).

Ongeacht het pakket dat u kiest, zal ik steeds uw contactpersoon zijn en zal ik zorgdragen voor de volgende activiteiten:

 • Voeren van de onderhandelingen (waarbij niet alleen de prijs, maar ook de datum van transport, overdracht roerende zaken en diverse verkoopvoorwaarden onderwerp van onderhandeling zullen zijn);
 • Opstellen koopakte en vervolgens bespreken met en laten tekenen door verkopende en kopende partijen;
 • Begeleiding bij eventuele bouwkundige keuring en taxatie (door onafhankelijk taxateur ten behoeve van de koper);
 • Bewaken belangrijke data (zoals afloop termijn ontbindende voorwaarden en datum storten waarborgsom);
 • Controleren akte van levering en afrekeningsnota van de notaris;
 • Inspectie van de woning met u en de kopende partij op de dag van de overdracht (incl. opnemen meterstanden en controleren overname roerende zaken);
 • Begeleiding bij de notaris op de dag van de overdracht.