Tarieven

Verkoopactiviteiten Carien Makelaardij

basis
pakket

medium
pakket

compleet
pakket

Opmeten van de woning (NEN 2580)
Bepalen vraagprijs en verkoopstrategie
Benodigde onderzoeken woning (bodem/bestemmingsplan enz.) 
Schrijven van een verkooptekst
Maken van plattegronden
Fotograferen van de woning 
Presenteren van de woning op de relevante websites en social media
Maken van brochures
Verstrekken van promotiekaarten 
Bezichtigingen na de eerste bieding
Vervolgbezichtigingen nadat u zelf de eerste bezichtiging heeft gedaan
Alle bezichtigingen
Onderhandelen
Opstellen koopovereenkomst (+ uitleg en ondertekening)
Begeleiding bij evt. bouwkundige keuring en taxatie
Bewaken belangrijke data
Controleren akte van aflevering en afrekeningsnota notaris
Inspectie van de woning
Overdracht bij de notaris
Verkoopcourtage (pas te betalen bij overdracht woning bij de notaris)

1,2 %

minimum € 2.300,- 

1,4 %

minimum € 2.700,-

1,6 %

minimum € 3.100,-

 *      Bedragen en percentages zijn inclusief BTW en standaard kadastrale kosten

 

Zoals u ziet, kunt u kiezen uit een drietal deelpakketten, te weten het basispakket, het mediumpakket en het compleetpakket. U kiest dus zelf hoeveel gebruik u wilt maken van de diensten van Carien Makelaardij.

Het verkoopcourtage wordt door u betaald op het moment dat het transport van de verkoop heeft plaatsgevonden, dus op het moment dat de benodigde handtekeningen bij de notaris zijn gezet en u de woning heeft overgedragen aan de nieuwe eigenaar. De notaris zal dit courtage voor u verrekenen op de transportnota.

Carien Makelaardij vraagt geen voorschot op het courtage. Wel worden er abonnementskosten in rekening gebracht. Om de woning te kunnen aanmelden op Funda en voor het hierop plaatsen van plattegronden, dient Carien Makelaardij een bedrag van € 225,- te betalen aan Funda. Deze kosten worden door Carien Makelaardij doorbelast naar de verkopende partij op het moment dat de woning vermeld staat op Funda. Indien de woning na een jaar niet verkocht is (waar we natuurlijk niet van uitgaan), zal deze factuur opnieuw in rekening worden gebracht.

Carien Makelaardij werkt niet met intrekkingskosten. Indien u niet tevreden bent, kunt u onze samenwerking op ieder moment en zonder verdere verplichtingen opzeggen.